فرم درخواست طراحی فروشگاه اینترنتی

صفحه 1 از 3

اطلاعات شخصی (در سایت نمایش داده نمی شود)

اطلاعات شرکت

آدرس فروشگاه فیزیکی و یا دفتر فروشگاه اینترنتی (اختیاری)

شامل تلفن های تماس، فکس، ایمیل و ...

شامل زمینه های فعالیت فروشگاه، تاریخچه فروشگاه، سوابق کاری و ...

مشخصات سایت

دامنه سایت همان آدرس سایت می باشد (مثلا pandadev.ir)

میتوانید این فیلد را خالی گذاشته و در حین طراحی نطرات خود را به طراح اعلام کنید