درگاه پرداخت

لطفا جهت پرداخت هزینه های طراحی سایت فیلد های زیر را پر کنید تا به صفحه پرداخت بانک متصل شوید

مبالغ بیعانه طراحی سایت

 

شرکتی:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

فروشگاه معمولی:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

فروشگاه حرفه ای:

۴۵۰,۰۰۰ تومان